OFERTA /OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE

Aby ułatwić odszukanie programu, ich nazwy zostały pogrupowane w kilku kategoriach. Proszę wybrać kategorię i nazwę programu.

Wybierz produkt.
Wybierz produkt.
Wybierz produkt.
Wybierz produkt.
Wybierz produkt.
Wybierz produkt.
Wybierz produkt.
Wybierz produkt.

Nasza oferta obejmuje programy komputerowe z następujących dziedzin: matematyka, statystyka, analiza danych, wizualizacja danych, analiza obrazów, DSP, kompilatory Fortran oraz C/C++, narzędzia do analizy i optymalizacji aplikacji, biblioteki numeryczne i statystyczne, biblioteki graficzne, zarządzanie bazami bibliograficznymi, GIS, TeX, geologia, hydrologia, sieci neuronowe oraz wielu innych.